Нове Корпоративне положення Volkswagen Group про політику в галузі охорони навколишнього середовища «goTOzero»

18.09.2019.

Volkswagen Group зосереджує всі свої зусилля на захисті навколишнього середовища відповідно до нової заяви про екологічну місію «goTOzero».

Олівер Блюм, член правління Volkswagen Group, відповідальний за охорону довкілля, розповів: «Завдяки новій корпоративній політиці в галузі охорони навколишнього середовища Volkswagen Group задає чітку орієнтацію на нові досягення. Наші зусилля спрямовані на вдосконалення охорони довкілля і охоплюють весь виробничий цикл, починаючи з розробки, виробництва та експлуатації автомобілів до подальшої переробки транспортних засобів. Ми також залучаємо до цього наших постачальників. Тільки разом ми можемо досягти визначених цілей».

Завдяки місії «goTOzero» Volkswagen робить наступний важливий крок до реалізації своєї стратегії «TOGETHER - Strategy 2025+», яка орієнтована на екологічну стабільність компанії.

Політика Volkswagen Group в галузі охорони навколишнього середовища передбачає чотири сфери діяльності:

  • Зміна клімату
  • Ресурси
  • Якість повітря
  • Дотримання природоохоронних вимог

Volkswagen Group знаходиться на етапі втілення численних програм з охорони довкілля, а стратегія «GoTOzero» виступає за такий спосіб ведення бізнесу, який є екологічно безпечним і працює без викидів CO2 - саме таку мету ставить перед собою Volkswagen Group до 2050 року.

Заява про екологічну місію в контексті Положення про політику в галузі охорони навколишнього середовища зазначає: «Для всіх наших продуктів і засобів забезпечення мобільності ми прагнемо мінімізувати вплив на навколишнє середовище протягом усього їхнього життєвого циклу (від видобутку сировини до закінчення терміну експлуатації), щоб зберегти екосистеми незмінними та досягати вагомих покращень для суспільства. Відповідність екологічним нормам, стандартам і добровільним зобов'язанням є основною передумовою нашої діяльності».

Акцент на 4 пріоритетних складових.

В заяві про екологічну місію «goTOzero» Volkswagen Group звертає увагу на чотири головні сфери діяльності.

  1. Зміна клімату. Volkswagen зобов'язався діяти згідно із Паризькою угодою ООН про захист клімату. Мета - до 2050 року стати компанією, яка працює без викидів CO2. До 2025 року ми хочемо скоротити обсяг викидів CO2 від легкових та комерційних автомобілів до 30% порівняно з 2015 роком. Компанія активно сприяє переходу до відновлюваних джерел енергії протягом усього життєвого циклу нашої продукції.
  2. Ресурси. Volkswagen має намір максимізувати ефективність використання ресурсів і діяти за форматом замкнутого циклу під час використання матеріалів, енергії та води. До 2025 року компанія планує зменшити шкоду для навколишнього середовища від виробництва (CO2, енергія, вода, відходи, леткі органічні сполуки) до 45% на один транспортний засіб порівняно з 2010 роком.
  3. Якість повітря. Volkswagen просуває електромобілі, щоб покращити якість повітря. До 2025 р. частка електромобілів у лінійці моделей Volkswagen Group становитиме від 20 до 25%. Частка електромобілів має зрости щонайменше до 40% до 2030 року.
  4. Дотримання природоохоронних вимог. Volkswagen прагне стати зразком для наслідування для сучасних і успішних підприємств шляхом впровадження та контролю таких систем управління, що передбачають безпечний вплив на навколишнє середовище на всіх етапів життєвого циклу транспортних засобів.

Політика в галузі охорони навколишнього середовища

Компанія затвердила політику з охорони навколишнього середовища для управління проектами в екологічній сфері, які визначають п'ять основних вимог: лідерство, відповідність екологічним вимогам, охорона довкілля, залучення заінтересованих сторін і постійне вдосконалення.

Довгострокові та середньострокові перспективи

До 2050 року Volkswagen Group бажає стати компанією, що виробляює продукт з нульовим рівнем викидів CO2. До 2025 року концерн має на меті зменшити викиди вуглецю на 30% протягом усього його життєвого циклу порівняно з 2015 роком. Під час виробництва транспортних засобів кількість відходів, стічних вод, викидів CO2, енерговитрат і легких органічних сполук зменшиться на 45 відсотків порівняно з 2010 роком.

До 2023 року Volkswagen Group планує інвестувати в електромобільність приблизно 30 мільярдів євро.

До 2028 року Volkswagen Group планує випустити на ринок понад 70 нових моделей електромобілів.